Brukerveiledninger

Brukerveiledninger - Video

Student 
 
Opprett profil
 
Søk etter lærer
 
Legg til fag
 
Kjøpe undervisningstimer
 
Bestemme tidspunkt for undervisningstimer
 
Sjekke for kommende undervisningstimer
 
Starte en undervisningstime
 
Avslutte en undervisningstime
 
Skrive en vurdering av lærer
 
Oversikt over meny og kontrollpanel
 
 
Lærer
 
Registrer deg som lærer
 
Kontrollpanel
 
 Hva skjer når noen bestiller undervisning
 
Opprett en undervisningsplan
 
 
Annet
 
Gavekort