Brukervilkår

Avtale mellom brukere og OfficeDesk AS for bruk av OfficeDesk.no

Velkommen til OfficeDesk.no Denne tjenesten driftes av OfficDesk AS, org.nr. 920 678 211.          Bruk av https://www.officedesk.no  forutsetter at du har akseptert vilkår og personvernerklæing.  Vennligst les dokumentasjonen nøye, du vil alltid finne oppdatert versjon på officedesk.no, har du spørsmål er du hjertelig velkommen til å kontakte oss på suport@officedesk.no


OfficeDesk.no er en side for læring og undervisning

OfficeDesk.no er en platform hvor personer kan registrere seg som lærere eller studenter for å lære både skolefag og språk. Lærere setter selv egen timepris på undervisningen. Studentene søker etter lærer, bestiller time og betaler for undervisningen gjennom OfficeDesk.no 

Når studenten har gjennomført undervisning vil læreren sin konto hos OfficeDesk.no, heretter kalt "lommebok", bli kreditert med betalingen fratrukket OfficeDesk sitt honorar på 15%.

Les mer om dette i vilkår for bruk av tjeneste. 

 

Elektronisk Kommunikasjon

Bruk av https://www.officedesk.no eller sending av e-post betyr at du vil måtte motta kommunikasjon e-poster fra OfficeDesk.no

Ved bruk av officedesk.no aksepterer du at vi både kan sende e-poster til deg som bruker, sammen med meldinger gjennom plattformen.  

Vær obs. på at e-post kan havne i "Søppel/Spa" mappen. For å unngå dettte ber vi om at du markerer første e-post du mottar som trygg avsender.

 

Din konto hos OfficeDesk.no

Som bruker av OfficeDesk.no er du ansvarlig for å holde brukernavn og passord for din konto skjult for uvedkommende, samt tilse at din datamaskin ikke brukes av uvedkommende som videre kan omgå dine innloggingsdetaljer. Videre aksepeterer du at du er ansvarlig for all aktivitet/bruk av plattformen som skjer ved bruk av din konto og ditt passord. 

Brukerkontoer på OfficeDesk.no er personlige og skal ikke brukes av andre enn eier av konto. En konto kan heller ikke overføres til annen person.

Du aksepterer at OfficeDesk.no ikke er ansvarlig for tredjeparts tilgang til din konto som resulterer i tyveri eller misbruk av din konto. 

OfficeDesk AS har rettigheter til å nekte og kansellere tilgang til siden, slette kontoer, fjerne og redigere innhold når vi finner dette nødvendig. 

  

Barn under 18 år

OfficeDesk.no kan også brukes til leksehjelp for barn under 18år, men dette forutsetter at foreldre/foresatte oppretter og er ansvarlige for kontoen. Bruk av konto for leksehjelp for barn under 18år skal kun skje ved tillatelse fra barnets foreldre/foresatte. 

 

Kansellering / Angrerett

Du kan kansellere din undervisningstime til enhver tid. Kanselleringer gjort etter 30 dager vil få begrenset tilbakebetalt beløp med 50%. Alle timer som er kjøpt vil bli værende på din konto i 6 måneder. Etter 6 måneder vil dine timer utløpe uten tilbakebetaling av beløp. Timene kan brukes med den eller de lærerene du selv øsnker å bestille til din undervisning. Du kan også kansellere undervisningstimer hos en lærer og bruke ditt kjøp til undervisningstimer hos en annen lærer på OfficeDesk.no

 

Lenker til tredjeparts nettsider og tjenester

https://officedesk.no inneholder lenker til andre nettsider. OfficeDesk AS kontrollerer ikke disse nettsidene og OfficeDesk AS kan ikke holders ansvarlig for innhold på koblede nettsider, hverken i sin nåværende form eller ved endringer på innhold og lenker på disse eksterne sidene.

 

Opphavsrett / åndsverk

Du får en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbakekallbar lisens for å få tilgang til og bruke https://officedesk.no strengt i samsvar med bruksvilkår. Som en betingelse for ditt bruk av nettstedet garanterer du til OfficeDesk AS at du ikke vil bruke nettstedet til formål som er ulovlige eller bryter meddisse vilkår. Du kan ikke bruke nettstedet på noen måte som kan skade, deaktivere, overbelaste eller forringe nettstedet eller forstyrre noen annen parts bruk og glede av nettstedet. Du kan ikke skaffe eller forsøke å deg materiale eller informasjon på noen måte som ikke med vilje er gjort tilgjengelig gitt via nettstedet.

Alt innhold som inngår som en del av tjenesten, for eksempel tekst, grafikk, logoer, bilder, samt kompilering av disse, og all programvare som brukes på nettstedet, tilhører OfficeDesk AS eller dens leverandører og er beskyttet av copyright og andre lover som beskytter åndsverk og eiendomsrett. Du samtykker til å servere og overholde alle copyright og andre eiendomsrettigheter  og vil ikke gjøre endringer vedrørende dette.

Du samtykker videre til at du ikke vil modifisere, publisere, overføre, kopiere eller overføre eller selge kopierte utgaver av innhold funnet på nettstedet, hverken helt eller delvis. Innhold på OfficeDesk.no er ikke tilgjengelig for videresalg. Din bruk av nettstedet gir deg ikke rett til uautorisert bruk av noe beskyttet innhold. Du vil kun bruke beskyttet innhold til personlig bruk og ikke bruke innhold til noe annet uten skriftlig tillatelse fra OfficeDesk AS og rettighetshavere.

Du godtar at du ikke skaffer deg noen som helst eierrettigheter til noe beskyttet innhold. Vi gir deg ingen lisenser til OfficeDesk.no eller våre lisensgivere uten at dette er uttrykkelig godkjent av disse vilkårene. 


Bruk av kommunikasjonstjenester hos OfficeDesk.no

OfficeDesk.no inneholder sider med informasjon, områder for samtale mellom brukere, personlige profiler, kalendere m.fl. muligheter for interaksjon mellom brukere av platformen. Som bruker er du pliktet til å kun bruke kommunikasjonsverktøy på OfficeDesk.no til å poste/sende meldinger og innhold som er relatert til tjenestene OfficeDesk.no tilbyr. 

Som eksempel, men ikke til begrensning, aksepterer du at ved kommunikasjon gjennom systemer koblet til OfficeDesk.no skal du ikke æreskrenke, misbruke, trakassere, forfølge, true eller på annen måte krenke andres juridiske rettigheter (for eksempel personvern); publisere, legge ut, laste opp, distribuere eller spre upassende, vanærende, ærekrenkende, krenkende, uanstendig, uanstendig eller ulovlig innhold, navn, materiale eller informasjon; laste opp filer som inneholder programvare eller annet materiale som er beskyttet av immaterielle rettigheter (eller av privatlivets fred), med mindre du eier eller kontrollerer rettighetene til det eller har mottatt alle nødvendige samtykke; laste opp filer som inneholder virus, ødelagte filer eller annen lignende programvare eller programmer som kan skade driften av andres datamaskin; annonsere eller tilby å selge eller kjøpe varer eller tjenester for ethvert forretningsformål, med mindre slik kommunikasjonstjeneste spesifikt tillater slike meldinger; gjennomføre eller videresende undersøkelser, konkurranser, pyramidespill eller kjedebrev; laste ned filer som er lagt ut av en annen bruker av en kommunikasjonstjeneste du har tilgang til, eller med rimelighet bør kjenne, ikke kan distribueres lovlig på en slik måte; forfalske eller slette forfatterattributter, juridiske eller andre riktige merknader eller proprietære betegnelser eller etiketter for opprinnelsen eller kilden til programvaren eller annet materiale som finnes i en fil som er lastet opp; begrense eller hindre andre brukere i å bruke og nyte kommunikasjonstjenestene; bryte noen atferdskodekser eller andre retningslinjer som kan gjelde for en bestemt kommunikasjonstjeneste; høste eller på annen måte samle informasjon om andre, inkludert e-postadresser, uten deres samtykke; bryter gjeldende lover eller forskrifter.

OfficeDesk AS har ingen forpliktelse til å overvåke kommunikasjonstjenestene. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å gjennomgå materiale som er lagt ut på OfficeDesk.no og fjerne alt materiale ette eget skjønn. OfficeDesk AS forbeholder seg også retten til å avslutte din tilgang til en eller alle kommunikasjonstjenestene når som helst uten varsel. 

OfficeDesk AS forbeholder seg retten til å dele nødvendige opplysninger for å tilfredsstille lover, regelverk og forespørsler fra myndighetene. Samtidig forbeholder vi oss rettighetene til å nekte publisering av innlegg, fjerne publiserte innlegg - delvis eller i sin helhet etter eget skjønn. 

Vær alltid varsom når du gir ut personlig informasjon som kan identifiser deg eller dine barn.

OfficeDesk AS kontrollerer ikke innhold, meldinger eller informasjon som gis i opplæringsøyemed. OfficeDesk AS frasier seg ansvar for dialog som skjer i opplæringsøyemed mellom elev og lærer. Lærere og elever er ikke autorisert OfficeDesk AS personell, deres holdninger reflekterer ikke nødvendigvis OfficeDesk AS sine holdninger og verdier.

Materiale som er lastet opp til OfficeDesk AS eller kommunikasjonstjenestene kan være begrenset med hensyn til copyright. Du er selv, som bruker av OfficeDesk.no ansvarlig for å tilse at du har rettigheter til å bruke materialet du velger å laste opp. 

 

Materiale overlevert OfficeDesk AS eller lagt ut på hvilken som helst OfficeDesk AS nettside

OfficeDesk AS krever ikke eierskap til materialet du gir til https://www.officedesk.no (inkludert tilbakemelding og forslag) eller legger ut, laster opp, skriver inn eller sender til noe OfficeDesk AS sine nettsted eller våre tilknyttede tjenester. Men ved å legge ut, laste opp, legge inn, levere eller sende inn din data, gir du OfficeDesk AS, våre tilknyttede selskaper og nødvendige underlisensierte tillatelse til å bruke dine datai forbindelse med driften av deres internettbedrifter, inkludert, uten begrensning, rettighetene til: kopiere, distribuere, overføre, offentlig vise, utføre offentlig, reprodusere, redigere, oversette og omformatere innsendingen din; og å publisere navnet ditt i forbindelse med innsendingen.

Det vil ikke bli gitt kompensasjon for bidrag som nevnt ovenfor. OfficeDesk AS er eller ikke pliktet til å publisere eller bruke innsendte innlegg og kan etter eget skjønn endre og fjerne publiserte innlegg.

Ved å poste og laste opp, innlegg, sende inn bidrag eller publisere din profil garanterer du at du eier rettighetene til alt kontrollerer og materiale du selv bruker i dine innlegg.  Og at dine rettigheter til materialet tillater dette.

 

Tredje parts kontoer

Du vil ha muligheten for å koble din OfficeDesk.no til tredjeparts kontoer. Ved å koble din konto til tredjepartskontoer bekrefter du at du tillater at det slippes informasjon om deg til andre (i henhold til dine innstillinger hos disse tredje parts kontoene). Dersom du ikke ønsker at informasjon deles på denne måten bes du om å ikke bruke disse tjenestene. 

 

Internationale brukere

OfficeDesk.no er adminstreres fra OfficeDesk AS I Norge. Dersom du bruker tjenesten utenfor Norge, er du ansvarlig for at du følger lokale lover. Du bekrefter at du ikke vil bruke innhold du har fått tilgang på hos OfficeDesk.no, i noe land, på noen forbudt måte i henhold til lover eller restriksjoner. 

 

Erstatning

Du samtykker i å holde OfficeDesk AS, deres representanter og tredjepartsselskaper ansvarsfrie for tap, kostnader, forpliktelser og utgifter knyttet til eller som følge av ditt bruk av eller manglende evne til å bruke nettstedet eller tjenestene, bruker innlegg gjort av deg, brudd på vilkår i denne avtalen eller brudd på rettigheter fra en tredjepart, brudd på gjeldende lover, regler eller forskrifter.  

 

Ansvarsfraskrivelse

Informasjon, programvare, produkt og tjenester som er inkludert i eller tilgjengelig via nettstedet, kan inneholde unøyaktigheter eller typografiske feil. Oppdateringer av informasjon vil skje kontinuerlig. OfficeDesk AS og / eller dets leverandører kan gjøre forbedringer og / eller endringer på nettstedet når som helst.

 

Oppsigelse/Begrenset tilgang

OfficeDesk AS forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å avslutte din tilgang til nettstedet og relaterte tjenester eller deler av dette når som helst uten varsel. 

Du aksepterer at det ikke eksisterer noe partnerskap eller ansettelsesforhold mellom deg, som bruker av OfficeDesk.no,  og OfficeDesk AS. 

Med mindre annet er angitt heri, utgjør disse vilkår  hele avtalen mellom brukeren og OfficeDesk AS med hensyn til nettstedet. Den erstatter all tidligere eller samtidig kommunikasjon og forslag, enten elektronisk, muntlig eller skriftlig, mellom brukeren og OfficeDesk ASsom omhandler  nettstedet OfficeDesk.no. 

  

Endring av denne avtale

OfficeDesk AS forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å endre vilkårene der https://www.officedesk.no tilbys. Den nyeste versjonen av vilkårene erstatter alle tidligere versjoner. OfficeDesk AS oppfordrer deg til å regelmessig lese vilkårene for å holde deg informert om oppdateringer.

 

Kontakt oss

OfficeDesk AS mottar gledelig spørsmål og kommentarer til våre brukervilkår. Ta kontakt om noe skulle være uklart:

 

OfficeDesk AS, org.no 920 678 211
Postboks 101, 4296 Åkrehamn

Email Address:

admin@officedesk.no

Telephone number:

NO: +47 45 42 43 44